Android Kotlin + .Net Core 5: aprende sobre desarrollo móvilenlace a este curso de Android Kotlin + .Net Core 5 – aprende desarrollo móvil Mejor curso de desarrollo móvil (Android) – ViewModel ~ LiveData ~ Navegación ~ Retrofit ~ Coroutine ~ (BackEnd) – Net Core 5 ~ IdentityServer4 ~ OData IdentityServer4 ve Identity API ile Üyelik sistemas Insa etmeyi öğreneceksiniz, aspnet Core ile OData kullanımı öğreneceksiniz., Kotlin corrutina ile asenkron çağırımlarını método öğreneceksiniz., Kotlin ViewModels yapısını öğreneceksiniz., Kotlin LiveDate yapısını öğreneceksiniz., Kotlin retrofit Kütüphanesi ise API’lere Istek yapmayı öğreneceksiniz, Kotlin NavigationComponent kullanmayı öğreneceksiniz. , Token de acceso ve Token de actualización ile çalışmayı öğreneceksiniz. Temel C # bilgisi, Temel AspNet Core bilgisi, Temel Android bilgisi, Temel Kotlin bilgisi, Temel IdentityServer4 bilgisi, Temel Identity API bilgisi, Temel OData bilgisi, Bu kursumda sıfırdan başlayarak hem backend hemde kot. önce C #, AspNet Core, IdentityServer, Identity ve OData, Android, Kotlin konularında temel düzeyde bilgi sahibi olmanız önemlidir. nKurs esnasında oluşturmuş olduğumuz örnek app kodların, ıdiredent. Identity API (üyelik systems), OData, JWT, Refresh Token, Android tarafında kullanmış olduğumuz yapılar, Android Kotlin, ViewModel, LiveData, Navigation Component, Retrofit, Coroutine, Android Kotlin ve AspNet Core API ile proje geliştlermek. uygulama geliştirmek isteyenler.Android uygulamalarında kotlin’in gücünü kullanmak isteyenler, Android Kotlin ve AspNet Core API ile proje geliş tirmek istyenler., Android Kotlin ile efektif uygulama gelişnamler’inl

About MiReal

Compruebe también

02-Algunos componentes de la interfaz gráfica de usuario | desarrollo de aplicaciones de Android-tutorial de estudio de Android

En este curso, LearnEra le enseñará el desarrollo de aplicaciones de Android y el tutorial …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *